Eerste burgertop van Amsterdam op 6 juni 2015

De gemeentepolitiek van Amsterdam is de laatste jaren meerdere malen in opspraak geraakt. Zo is in 2014 slechts 42 procent van de stemgerechtigde Amsterdammers naar de stembus gegaan voor de gemeenteraadsverkiezingen. Daarnaast is het stadsbestuur sterk gecentraliseerd. De voormalige deelraden zijn afgeschaft en in plaats daarvan zijn bestuurscommissies gekomen. Deze commissies zijn niet alleen kleiner dan de deelraden, maar hebben ook geen eigen budget en worden aangestuurd door de centrale gemeente. Voor een aantal betrokken Amsterdamse burgers was dit de aanleiding om eens rond te tafel te gaan zitten om te kijken hoe ze de burger meer inspraak zouden kunnen geven.

Waterschapsverkiezingen

Vandaag, tegelijk met de Provinciale Statenverkiezingen, mogen we ook stemmen voor de waterschapsverkiezingen. Na al het geweld in de tv-debatten, die eigenlijk helemaal niets te maken hadden met de vertegenwoordigers die we moeten gaan kiezen, staan de waterschappen wel heel ver weg van de kiezer. En toch worden we gevraagd ervoor te stemmen. Waarom? En wat valt er nu eigenlijk te kiezen?