Wat betekent de nieuwe Europese privacywet voor jou?

Vandaag, 25 mei 2018, treedt de nieuwe Europese privacywet in werking: de Algemene Vordering Gegevensbescherming (AVG). Deze wet geldt voor alle Europese lidstaten, waaronder Nederland, maar ook voor IJsland, Noorwegen en Liechtenstein. Bij mij thuis wordt hier dagelijks over gesproken, omdat mijn ouders direct in aanraking komen met deze wet. Ik kan me echter voorstellen dat de AVG niet in elk studentenhuis wordt besproken, vandaar dat ik het even voor je op een rijtje zet wat deze wet voor jou betekent.

Wat is de AVG?

De AVG is de nieuwe privacywet, die de huidige Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) gaat vervangen. De AVG versterkt de privacyrechten van alle Europese burgers, geeft organisaties meer verantwoordelijkheden en privacytoezichthouders kunnen flinke boetes uitdelen wanneer organisaties zich niet aan de wet houden. De rechten die jij krijgt zijn, dat je nu organisaties expliciet toestemming moet geven om jouw persoonlijke gegevens te verwerken, tenzij de organisatie een wettelijke verplichting heeft of dat het verwerken van die gegevens in algemeen belang is van de maatschappij. Daarnaast heb je ook het recht om een organisatie te vragen jouw gegevens te verwijderen. Organisaties moeten dus transparanter zijn over welke persoonsgegevens zij verwerken en hoe zij deze gegevens verwerken. Organisaties hebben een verantwoordingsplicht. Zij moeten aan kunnen tonen dat zij de nodige maatregelen hebben genomen om te kunnen voldoen aan de AVG.

Voor welke organisaties geldt de AVG?

De AVG geldt voor álle organisaties die persoonsgegevens verwerken. Dit geldt dus voor de overheid, tot je huisarts, tot scholen en kleine bedrijfjes die persoonsgegevens nodig hebben om diensten te verlenen. De VU is één van die organisaties die zich moet gaan houden aan de AVG.

Hoe gaat de VU dat doen en wat hebben ze al gedaan?

Om hierachter te komen, heb ik gesproken met Tom Paffen en Petra Tolen. Zij zijn werkzaam als privacy-juristen bij de afdeling Bestuurszaken van de VU en houden zich fulltime bezig met privacy. De afgelopen twee jaar hebben zij uitvoering gegeven aan het VU-brede privacyplan dat eind 2016 is gemaakt. Hun werkzaamheden bestaan onder meer uit: het aanpassen van VU-beleid- en regelementen, het geven van voorlichting en training en het geven van juridisch advies.

De VU bestaat uit veel kleine, vaak grotendeels op zichzelf staande organisaties, zoals alle faculteiten en diensten. Elke faculteit en dienst heeft de verantwoordelijkheid om maatregelen te nemen om te zorgen dat de privacy op orde is. Elke faculteit of dienst heeft één of meer ‘Privacy Champions’ aangewezen, die ondersteuning bieden en voorlichting geven binnen hun afdeling.

Daarnaast zijn vier belangrijke regelementen aangepast, die gaan over de privacy van studenten en medewerkers. De Universitaire Studentenraad heeft hierover mogen meepraten en advies gegeven. Binnenkort zal ook op VUnet meer informatie te vinden zijn over privacy en hoe er wordt omgegaan met jouw gegevens.

 Wat betekent dit precies voor jou, als student?

Op het eerste gezicht verandert er niet veel. Het belangrijkste is dat de rechten die jij hebt als individu, nu zijn vastgelegd in de AVG. Deze rechten gelden ook voor buitenlandse studenten. Daarnaast kunnen organisaties flinke boetes krijgen als zij de regels van de AVG overtreden.

Misschien nog belangrijker is het vergrote bewustzijn bij organisaties zoals de VU. Zoals Petra en Tom mij vertelden, werd twee jaar geleden veel minder stilgestaan bij het onderwerp privacy. De VU voldeed wel aan de Wbp – en de basis van de AVG is hetzelfde als de Wbp -, maar er werd niet dagelijks over gesproken. Doordat er meer maatschappelijke aandacht is voor dit onderwerp, wordt er nu veel meer, beter en eerder nagedacht over de bescherming van persoonsgegevens. Dat is zeker positief voor studenten. Privacy is immers een recht, en bescherming hiervan is zeer belangrijk. Het is fijn om te weten dat de VU haar verantwoordelijkheid neemt en stappen maakt om de bescherming van privacy te verbeteren.

Door: Lisanne Gijben
Foto:  Pixabay 2018

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *