Nederlandse jongeren studeren en werken het meest

Nederland mag zich weer trots de aanvoerder noemen van een lijstje. Het CBS maakte namelijk bekend dat wij van alle Europese landen het laagste percentage jongeren hebben dat onder de categorie NEET valt. NEET staat voor Not in Employment, Education or Training. Het aantal jongeren zonder werk en opleiding is in Nederland dus het laagst.

In Nederland zijn er zo’n 84.000 jongeren, in de categorie 15-25 jaar, die geen opleiding volgen en geen werk hebben. Dit komt neer op 4 procent van het totale aantal jongeren. Een deel van deze groep geeft aan niet te willen werken of studeren, maar een ander deel heeft geen keuze. Wegens ziekte of andere arbeidsongeschikte redenen kunnen deze jongeren kortweg niet een opleiding volgen, of een bijbaan nemen.

In de leeftijd 15-20 jaar bevinden zich veel minder NEET jongeren dan in de leeftijd 20-25 jaar. Dit komt grotendeels door de leerplicht die tot 18 jaar geldt, voor scholieren zonder startkwalificatie. Er is echter ook een andere kanttekening die gemaakt moet worden. Een deel van de jongeren in de leeftijd 20-25 rondt hun opleiding af en zoekt vervolgens naar werk, wat even kan duren. Desbetreffende werkzoekenden worden dan officieel ingedeeld onder de categorie NEET, omdat ze hun opleiding hebben afgerond en nog geen werk hebben. Dit is één van de redenen waarom een derde van de NEET jongeren niet langer dan drie maanden achter elkaar tot deze categorie behoort.

Hoewel een hoop jongeren binnen drie maanden weer aan werk komen, zijn er ook 47 duizend die langer dan drie maanden zonder werk en opleiding thuiszitten. Dit is nog steeds een flink aantal, dat zeker niet over het hoofd gezien mag worden. Maar laten we vooral niet uit het oog verliezen dat we het vergeleken met de andere landen goed voor elkaar hebben.

Door: Mathijs Hengeveld

Foto: Pixabay 2018

 

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *