Discussie rondom vuurwerk: afschaffing in zicht?

De jaarwisseling is voor velen onlosmakelijk verbonden aan oliebollen, champagne en vuurwerk. Dat laatste heeft de afgelopen jaren kunnen rekenen op een flinke discussie tussen verschillende partijen: er gebeuren elk jaar veel ongelukken, maar moet vuurwerk daadwerkelijk afgeschaft worden? Afgelopen week lekte een plan uit van minister Grappenhaus van Justitie en Veiligheid en staatssecretaris Van Veldhoven van milieu, waarin maatregelen stonden die de veiligheid zouden moeten laten toenemen. Het plan om knalvuurwerk te verbieden leidt tot veel weerstand. Dit stuitte op veel weerstand van bijna alle regerende partijen. Wat is de omvang van dit probleem? Wat zeggen de voor- en tegenstanders? En hoe denkt de gewone burger over het ‘vuurwerkconflict?’

Eind vorig jaar presenteerde de Onderzoeksraad voor Veiligheid een onderzoek, waarin de omvang van het aantal vuurwerkslachtoffers in kaart werd gebracht. Zo komen op jaarbasis zo’n 11.000 incidenten per jaar voor, waarvan 500 personen op de spoedeisende hulp terechtkomen. Daarnaast raken zo’n 200 mensen beschadigd aan hun ogen en valt er elk jaar wel een dode. Ook moet er rekening gehouden worden met de financiële schade die kleeft aan het knalfestijn. Het Verbond van Verzekering schat deze schade dit jaar op zo’n 13 miljoen euro. Het zijn heftige cijfers, maar toch zijn heel veel partijen tegen de maatregelen van Van Veldhoven en Grappenhaus. Hoe zit dat?

De ChristenUnie is de enige partij die enthousiast was over het het nemen van drastische maatregelen tegenover knalvuurwerk. De partij legt de focus niet alleen op de slachtoffers, maar ook op het feit dat we te veel van de politie vragen en dat het onderscheid tussen legaal en illegaal vuurwerk naadloos is. De andere regeringspartijen zijn niet enthousiast geworden over de plannen van Van Veldhoven en Grappenhaus. Zo moet de focus volgens de VVD liggen op het aanpakken van illegaal vuurwerk, in plaats van het verbieden van knalvuurwerk. In de Tweede Kamer werd het wetsvoorstel niet goed ontvangen. Het kabinet heeft uitstel gekregen voor het maken van een beter voorstel: eind mei moet dit wetsvoorstel er zijn.

Er zijn verschillende onderzoeken gedaan die de mening van het volk met betrekking tot vuurwerk in kaart wilden brengen. Eind vorig jaar presenteerde het nieuwsprogramma EenVandaag een onderzoek, waaruit bleek dat 68 procent van de 32.000 ondervraagden voor een verbod op knalvuurwerk en vuurpijlen is. Toch was het verschil tussen jongeren en ouderen erg groot: van de jongeren die ondervraagd werden, en die toch wel de voornaamste doelgroep vormen als het gaat om vuurwerk afsteken, bleek 51 procent voor een verbod te zijn, terwijl dit percentage bij de ouderen 32 procent hoger bleek te liggen. We moeten echter kritisch blijven tegenover de resultaten van een peiling als deze: er zijn verschillende peilingen gedaan naar dit onderwerp, waarvan de resultaten flink van elkaar kunnen verschillen.

Uiterlijk eind mei zullen we weten hoe het aangepaste wetsvoorstel er uit zal zien. Inmiddels hebben we wel geleerd dat de meeste partijen een kritische houding hebben als het gaat om een verbod op (bepaald) vuurwerk. Nu afwachten of het volgende wetsvoorstel de vuurproef doorstaat.

 

Door: Mathijs Hengeveld
Foto: Wikimedia Commons 2018

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *