In enkele weken van stafchef naar Secretaris-Generaal

Dit is de situatie voor de voormalig stafchef van Jean-Claude Juncker: Martin Selmayr. Heden dus de Secretaris-Generaal van de EU. Dit is de hoogste gepositioneerde ambtenaar van de Europese Commissie. De snelheid waarmee dit is gebeurd is echter onder kritiek komen te staan en komende week wordt er een openbare hoorzitting verwacht betreffende de benoeming.

De benoeming
Eind februari kreeg Selmayr de functie van plaatsvervangend Secretaris-Generaal na een sollicitatieprocedure van enkele weken. Dit was namelijk ook de vacature waarop Selmayr solliciteerde. De sollicitatieprocedure duurt normaal echter enkele maanden en niet weken. Dit komt doordat er veel officiële onderdelen zijn zoals gesprekken en assessments. Naast de enorm versnelde procedure is het ook opvallend dat de enige tegenkandidaat van Selmayr, Clara Martinez, kort na het sluiten van de vacature zichzelf terugtrok. Hiermee werd Selmayr dus de enige kandidaat voor de functie. Dit maakt Selmayr natuurlijk nog geen Secretaris-Generaal. Hij verkreeg deze functie doordat direct nadat Selmayr zijn benoeming tot plaatsvervangend Secretaris-Generaal in het college officieel was bekrachtigd, de toenmalig Secretaris-Generaal, Alexander Italianer, zijn vertrek aankondigde. Hierdoor kwam de functie van Secretaris-Generaal vrij. Waarop deze direct werd overgenomen door de plaatsvervangend Secretaris-Generaal: Martin Selmayr. Op deze manier werd Selmayr dus binnen enkele weken plaatsvervangend Secretaris-Generaal en enkele minuten later regulier Secretaris-Generaal. Nu is het niet gek dat de positie van Secretaris-Generaal wordt opgevuld door de persoon die de positie van plaatsvervangend Secretaris-Generaal heeft op het moment dat de eerdergenoemde positie vrijkomt. Selmayr’s voorganger, Italianer, heeft de positie op dezelfde manier verkregen. Wat echter wel opvalt is dat de Commissie heeft erkend dat Selmayr op de hoogte was van de intentie van Italianer om te stoppen. Daarnaast werd er ook geen vacature geopend voor de positie van Secretaris-Generaal. Deze werd direct doorgegeven aan Selmayr die pas enkele minuten eerder de positie van plaatsvervangend Secretaris-Generaal had gekregen. Hierdoor is Selmayr nu Secretaris-Generaal totdat de Commissie hem wegstuurt of hij zelf opstapt, aangezien het Europees Parlement geen macht heeft over de benoeming of het ontslag van de Secretaris-Generaal.

De kritiek
Het hele proces hoe Selmayr de positie heeft gekregen is de afgelopen maand onder kritiek komen te staan van MEP’s vanuit het hele politieke spectrum. De kritiek bestaat uit enkele onderdelen. Zo is er ten eerste kritiek op hoe Selmayr precies de juiste positie had op precies het juiste moment. Daarnaast is er kritiek op de procedure van zijn benoeming tot plaatsvervangend Secretaris-Generaal. De snelheid waarmee dit plaatsvond heeft vraagtekens opgeroepen en ook de kandidatuur van Clara Martinez is in twijfel getrokken, doordat deze zich direct na het sluiten van de vacature zichzelf terugtrok. Daar komen ook nog geruchten bij dat Selmayr de commissieleden een royale vertrekvergoeding zou hebben aangeboden. Een ander punt van kritiek op de benoeming is dat er op deze manier te veel Europese invloed bij Duitsland komt te liggen. Twee andere cruciale posities binnen de EU zijn namelijk ook in het bezit van Duitsers. De kritiek is voornamelijk sterk onder Nederlandse Europarlementariërs, maar ook Europarlementariërs van andere landen hebben kritiek geuit. Bovendien komt de kritiek van verschillende politieke partijen en stromingen. Zo ook uit de EPP, European People’s Party, de partij waartoe Selmayr én Juncker behoren.

Deze laatste heeft zich sterk uitgesproken vóór de benoeming van Selmayr en tégen de kritiek op de benoeming. Zo heeft Juncker tegen leden van zijn partij gezegd dat als Slemayr wordt gedwongen te vertrekken, hij ook zal opstappen. De Commissie heeft aangegeven dat de benoeming van Selmayr volledig volgens de regels is verlopen en ontkent een royale vertrekvergoeding aangeboden te hebben gekregen van Selmayr. De Commissie duidt er samen met voorstanders van de benoeming op dat Selmayr juist een sterk voorvechter is van de EU en zijn benoeming alleen bijdragen zal leveren.

De aanhoudende kritiek maakt dat laatste punt wat zwak. Vooralsnog is het onduidelijk in hoeverre de positie van Selmayr houdbaar is en wat de benoeming voor gevolgen zal hebben voor de EU als geheel. Momenteel lijkt het nog geen grote bijdragen te leveren aan de EU en hebben voornamelijk de Eurosceptici een goede dag. Waarschijnlijk zal er na de openbare hoorzitting meer duidelijk worden over het vervolg van deze kwestie.

 

Door: Jorin Wassenaar
Foto: Wikimedia Commons 2018

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *