Xi Jinping: president voor het leven

Vorige week werd bekend dat het Chinese parlement een onderdeel uit de grondwet zal schrappen dat het presidentschap tot twee termijnen van vijf jaar beperkte. Een aanpassing die de huidige president Xi Jinping uitermate goed uitkomt. Hij begint namelijk binnenkort officieel aan zijn tweede termijn als president van China. Wat nu dus niet zijn laatste zal worden.

Xi Jinping
Doordat er geen maximum aantal termijnen is, kan hij namelijk effectief president van China worden voor de rest van zijn leven. Daarnaast zijn er speculaties dat Jinping van plan is het presidentschap een meer praktische rol te geven binnen de Chinese overheid. Momenteel is het namelijk vooral een ceremoniële rol. De werkelijke macht van China ligt bij de partijtop van de enige partij van het land. De partij waar Xi Jinping de hoogste positie bekleedt in de functie van Secretaris-Generaal. Daarnaast houdt hij ook nog de macht over het leger als leider van het hoogste militaire orgaan van het land. Twee functies waarbij al geen maximum aantal jaren gold. Samen met het presidentschap bekleedt Xi Jinping nu drie cruciale functies binnen de Chinese politiek: een consolidatie van de macht die hij de afgelopen jaren heeft vergaard. Jinping heeft steeds meer macht naar zich toe getrokken door de belangrijkste posities binnen het land te bekleden en deze functies veel bevoegdheden te geven. Daarnaast zijn veel van zijn politieke tegenstanders verwijderd door een anticorruptie-commissie – een commissie opgericht door Jinping zelf.

Hiermee wordt het leveren van kritiek op Xi Jinping als persoon én op zijn ideeën dus volledig illegaal en nog zwaarder strafbaar.

Ook heeft de Chinese overheid zeer veel controle over bijna alle vormen van media en is censuur een bekend fenomeen binnen de Chinese maatschappij. Hierdoor is het leveren van kritiek heel moeilijk en na het laatste partijcongres alleen maar verergerd. Er is toen namelijk besloten om Xi Jinping en zijn gedachtegoed op te nemen in dat van de partij. Een beslissing die ook lijkt te worden genomen voor de grondwet. Hiermee wordt het leveren van kritiek op Xi Jinping als persoon én op zijn ideeën dus volledig illegaal en nog zwaarder strafbaar. Het toevoegen van Xi jinping en zijn ideeën aan het gedachtegoed van de partij is in combinatie met het bezetten van de belangrijkste posities binnen de politiek door Jinping belangrijk voor zijn positie binnen de politieke geschiedenis van China. Hij wordt ondertussen vergeleken met zowel de oude oppermachtige keizers als een eerdere machtige leider van China: Mao Zedong. Een vergelijking die niet volledig als positief kan worden gezien. Want ondanks dat Zedong de macht stevig in handen had, wordt zijn leiderschap door specialisten als schadelijk gezien voor China. Zijn heerschappij kostte namelijk duizenden Chinese het leven. Nu is het maar de vraag of Xi Jinping dit erg veel uitmaakt. Hij blijft namelijk gewoon doorgaan met het uitvoeren van zijn plannen voor zowel zichzelf en China, evenals de regio in het algemeen. Want naast dat hij zijn macht in China vergroot doet hij hetzelfde voor zijn land in de regio, al wordt het vergroten van de macht van China ook steeds belangrijker voor Xi Jinping persoonlijk, nu hij effectief alle macht in handen heeft in China. De vergroting van de macht van China vergroot nu ook direct zijn eigen macht. Xi Jinping is dus hard aan het werk om zijn dromen in China en de regio te verwezenlijken en momenteel lijkt er niet veel te zijn dat hem tot stoppen brengt.

De beslissing
De beslissing was al ongeveer een maand geleden genomen bij de laatste bijeenkomst van het centraal comité maar is pas nu, een paar dagen voor een nieuwe bijeenkomst van het comité, bekendgemaakt. Officieel zal de beslissing nog door het parlement moeten worden goedgekeurd doordat het om een grondwetswijziging gaat. Het is echter praktisch zeker dat deze de beslissing zal goedkeuren. Het parlement heeft namelijk nauwelijks macht binnen de Chinese politiek. Effectief worden alle beslissingen namelijk genomen door het centraal comité en in steeds grotere mate door Xi Jinping.

De beslissing is niet als een volledige verassing gekomen volgens specialisten. De speculaties dat Jinping deze weg zou inslaan begonnen namelijk toen er bij het laatste partijcongres geen opvolger werd aangewezen. Normaal gebeurt dit als een president aan zijn tweede termijn begint. Dat dit destijds dus niet gebeurde, was een duidelijk teken dat Jinping nog niet van plan was op te stappen. Waarvan sommigen van opkijken is dat het zo vroeg is besloten en aangekondigd. De verwachting onder specialisten was dat het besluit pas in de laatste jaren van zijn tweede termijn als president zou worden genomen. Blijkbaar had Xi Jinping er genoeg vertrouwen in dat deze grondwetswijziging niet op substantieel verzet zou stuiten. Een vertrouwen dat niet verbazingwekkend is aangezien het centraal comité, één van de weinige organen die echt macht heeft, op zijn hand is en het parlement dus niet bij macht is om het tegen te houden als ze dat al zouden willen.

 

Door: Jorin Wassenaar
Foto: Wikimedia Commons 2018

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *