Kritiek voor Forum voor Democratie

Afgelopen zaterdag organiseerde Forum voor Democratie een partijbijeenkomst waar ongeveer 500 leden naartoe kwamen. Hierbij was er de overduidelijke mening dat er geen zorgen waren over de kritiek die de partij de afgelopen periode kreeg te verduren; van zowel binnen als buiten de partij. Zo beschuldigt minister Ollongren van Binnenlandse Zaken FvD en partijleider Baudet van discriminatie en lijkt er een ruzie te zijn ontstaan in verband met de democratie binnen de partij. Met als gevolg dat enkele leden hun lidmaatschap zijn kwijtgeraakt en ander het hebben opgezegd.

Beschuldigingen van discriminatie
Minister Ollongren gaf aan het begin van deze maand een lezing waarin zij FvD direct aanviel door uitspraken van de partij te bekritiseren. Zij zei dat FvD volgens haar geobsedeerd zijn door praten over rassen binnen het politiek debat. Hieraan toevoegende dat FvD hierin verder gaat dan de PVV. Hierbij haalde zij verschillende uitspraken van leden van FvD aan en refereerde zij naar een uitspraak van Yernaz Ramautarsing. Hij staat op de lijst voor de Amsterdamse gemeenteraadsverkiezingen en zou uitspraken hebben gedaan over de link tussen ras en IQ. Daarnaast betichtte Ollongren FvD ook een nieuwe vorm van populisme te zijn. Thierry Baudet vatte dit op als een beschuldiging van racisme aan zijn adres, aangezien Ollogren Baudet bekritiseerde op het niet afstand nemen van uitspraken van Ramautarsing en hierdoor racisme zou faciliteren. Daarom heeft Baudet de volgende dag aangifte gedaan tegen minister Ollogren vanwege smaad en laster.

Conflict binnen de partij
Het conflict betreffende de democratie binnen de partij komt daar dan nog bovenop. Dit conflict kwam voor het eerst in het nieuws toen Robert de Haze Winkelman en Betty Jo Wevers door het bestuur van FvD uit de partij werden gezet. Zij waren overgestapt van de VVD naar FvD en stonden op de lijst voor de afgelopen Tweede Kamerverkiezingen. Nadat zij uit de partij waren gezet, brachten zij in de media het verhaal naar buiten dat dit was gebeurd omdat zij kritiek hadden geuit op de mate van democratie binnen de partij. Volgens hen was hun royement een poging om de mond te snoeren van iedereen die kritiek had. Baudet geeft echter aan dat het tweetal is geroyeerd omdat zij probeerden de macht binnen de partij over te nemen. Hij schreef op de site van FvD dat het tweetal “de afgelopen maanden op oneigenlijke wijze en door gebruikmaking van dreigementen en kwaadsprekerij geprobeerd hebben de gecontroleerde uitbouw van de partij actief tegen te werken en het partijbestuur over te nemen”. Het is echter niet expliciet beschreven wat deze acties inhielden. Een tiental dagen later duikt een zeer vergelijkbare zin op – opnieuw in verband met het opzeggen van het lidmaatschap van enkele leden. Dit keer ontvingen de geroyeerden een brief ter uitleg van de opzegging van hun lidmaatschap. Het gaat hierbij om het drietal Reedijk, Legger en Berkhout. Hun lidmaatschap lijkt te zijn opgezegd nadat bekend werd dat er een interview met hen in de NRC zou verschijnen. Het drietal heeft zich sinds het opzeggen van hun lidmaatschap kritisch in de media uitgelaten over het partijbestuur en het democratie-gehalte van de partij. Hierbij duidde zij onder andere op het vervangen van provinciale afdelingen door een regio-afdeling. Daarnaast geven zij ook aan dat de statuten van de partij het bijna onmogelijk maken om de samenstelling van het bestuur te veranderen. Baudet geeft echter aan dat het opzeggen van de lidmaatschappen van de betreffende leden als reden heeft dat zij de partij ondermijnden en met hun handelingen de partijt te gronde richtten. Daarnaast zei hij dat de uitspraken die het drietal in de media doen afkomstig zijn van gefrustreerde personen die niet de positie in de partij hebben gekregen die zij wilden.

Momenteel zijn er dus twee verhalen over dezelfde situatie. Aan de ene kant is er Baudet met het partijbestuur dat enkele leden heeft geroyeerd omdat zij de partij bewust zou de ondermijnen en proberen de macht over te nemen. Baudet’s acties zijn dus genomen om het voortbestaan van FvD te beschermen. Aan de andere kant zijn de geroyeerde leden die hun lidmaatschap zijn kwijtgeraakt omdat zij kritiek hebben geuit op het bestuur en de mate van democratie binnen de partij. Zij zijn volgens dit scenario dus slachtoffers van een bestuur dat de macht niet wil delen. Het is echter niet volledig duidelijk welk verhaal klopt en in hoeverre.

 

Door: Jorin Wassenaar
Foto: Wikimedia Commons 2018

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *