Regeerakkoord Rutte III gearriveerd: mag de student tevreden zijn?

 

De dag waarvan je wist dat die zou komen is eindelijk hier: het regeerakkoord van Rutte III is gepresenteerd. VVD, CDA, D66 en ChristenUnie hebben toch een akkoord kunnen bereiken, ondanks een aantal lastige meningsverschillen. Na 208 dagen van formeren kunnen we eindelijk de plannen van de komende regeerperiode inzien. Maar hoe interessant is dit regeerakkoord voor de student?

Een grote domper voor veel studenten: de basisbeurs keert niet terug. CDA en ChristenUnie hebben zich in hun campagnes sterk gemaakt voor de terugkeer van de basisbeurs en het feit dat dit niet gelukt is, kon op veel negatieve reacties rekenen. Het huidige leenstelsel blijft intact, inclusief een verhoging van de rente.

Alle eerstejaarsstudenten hebben vanaf volgend studiejaar geluk: het collegegeld wordt in het eerste jaar gehalveerd. Dit geldt voor zowel de universiteitsstudenten als de hbo’ers. Voor alle toekomstige leraren aan de Pabo en de lerarenopleiding op de universiteit wordt het collegegeld gehalveerd in de eerste twee jaar, om de opleiding aantrekkelijker te maken. Zo hopen de regerende partijen het lerarentekort op te kunnen lossen. Pas wel op voor onnodig optimisme: omdat de rente op de studieschuld omhoog gaat, valt nog te bezien hoeveel voordeel de halvering van het collegegeld daadwerkelijk oplevert.

Een studie met numerus fixus, waarbij er dus een select aantal studenten wordt toegelaten wegens te weinig capaciteit, moet een goede onderbouwing hebben over waarom er gebruik wordt gemaakt van numerus fixus. De minister mag het gebruik van numerus fixus, indien de onderbouwing niet wordt goedgekeurd, afkeuren. Indien de onderbouwing wel goedgekeurd wordt, dient de selectieprocedure ‘transparant en eerlijk’ zijn.

Het volgen van een master zal makkelijker gemaakt worden. Zo heeft iedere bachelorstudent het recht om een master te volgen binnen het eigen vakgebied en gelden ook in dit geval weer de transparante en eerlijke toelatingseisen.

Met behulp van een zogenaamde ‘internationaliseringsaanpak’ hoopt Rutte III het voor zo veel mogelijk studenten mogelijk te maken om te studeren in het buitenland. De internationaliseringsaanpak werkt ook andersom: Nederland moet aantrekkelijker worden voor buitenlandse studenten.

Er komen strengere eisen voor studies die in het Engels gegeven worden. Deze eisen luiden dat het Engels een toegevoegde waarde moet hebben, dat de kwaliteit van de opleiding op niveau is en dat er genoeg Nederlandstalige opleidingen moeten zijn.

Dit is slechts een greep uit de plannen van Rutte III. Het voordeel dat als student uit dit regeerakkoord te behalen valt, hangt sterk af van welk soort studie je doet en in welk jaar je zit. Toch zal er gemeenschappelijk gerouwd worden om de afwezigheid van de basisbeurs.

 

Door: Mathijs Hengeveld
Foto: © Nu.nl 2017

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *