De oppositie over het regeerakkoord

Afgelopen dinsdagmiddag presenteerde de regering, bestaande uit de VVD, CDA, D66 en de ChristenUnie, het regeerakkoord voor de komende regeerperiode. Zoals met elk regeerakkoord wordt het niet gesteund door de oppositiepartijen, zeker niet in zijn geheel. Meteen de dag na de presentatie maakte GroenLinks, SP en de PvdA bekend samen te werken tegen een belangrijk onderdeel van het regeerakkoord: de verhoging van het lage btw-tarief.


Btw-verhoging
Deze verhoging is van de huidige 6% naar 9% gegaan, het wordt dus met de helft verhoogd. GroenLinks, SP en PvdA hebben daarom besloten om met elkaar samen te werken om deze maatregel geschrapt te krijgen. Zij zijn daarvoor een handtekeningenactie begonnen, gesteund door de FNV en de Patiëntenfederatie. Op de vraag waarom de PVV niet gevraagd is mee te doen gaf Asscher aan dat iedereen welkom is maar dat ze begonnen zijn met de drie linkse partijen. Ten tijde van dit schrijven heeft ook 50Plus zich bij het initiatief aangesloten en zijn er dus vier partijen actief bij de handtekeningenactie.


De grote oppositiepartijen
Voor GroenLinks, SP en PvdA is er naast de verhoging van het lage btw-tarief nog een ander schrijnend onderdeel in het regeerakkoord: de verdeling van de lastenverlichting en met name de verlaging van de winstbelasting van 25% naar 21%. Zowel Roemer als Asscher gaf aan dat ze de ervaring hadden dat dit kabinet de multinationals en het bedrijfsleven boven de gewone burger plaatste. Klaver gaf zelfs aan dat de btw niet omhoog zou hoeven als de winstbelasting niet omlaag zou gaan. Echter stelden deze partijen ook dat er positieve dingen aanwezig waren in het regeerakkoord. Zo was de SP blij dat de investering in de verpleeghuiszorg blijft bestaan en dat de regering aan het werk gaat met een wet van Renske Leijten – een SP-kamerlid – betreffende de aanpak van winstuitkeringen van zorgverzekeraars. De PvdA was weer tevreden met de uitbreiding van het vaderschapsverlof, de aanpak van vrouwenhandel en misbruik in de prostitutie. Daarnaast vonden ze het minimumloon voor ZZP’ers een goed begin, maar is er volgens Asscher nog wel meer nodig. Het idee van de CO2-belasting vindt Klaver dan weer prijzenswaardig. Daarnaast is GroenLinks positief over de verandering van de lasten voor vergroening. Echter vinden ze ook dat er te weinig wordt gedaan aan het terugdringen van de CO2-uitstoot en het plan om CO2 op te slaan vinden ze te duur en de werking niet genoeg bewezen. Klaver geeft aan dat hij de ambities van het kabinet mooi vindt, maar de maatregelen niet voldoende concreet genoeg. Daarnaast geeft hij aan dat het regeerakkoord laat zien dat een breuk met de andere partijen onvermijdelijk was en dat ze als partij er alles aan zullen doen om de druk van buiten zo groot mogelijk te maken om de plannen aan te passen. Voor onder andere deze zaken heeft Klaver afgelopen woensdag een meetup gehouden waarin hij de situatie toelicht. Hierover heeft onze redacteur Quinten een verslag geschreven.


Het kabinet en haar achterban
Naast de traditionele kritiek van de oppositiepartijen verloopt het ook niet geheel vlekkeloos bij de achterban van het kabinet. Zo heeft Rutte bij zijn achterban aangegeven met tegenzin akkoord te zijn gegaan met de uitbreiding van het aantal bewindslieden. Er waren echter – ondanks de standpunten van de VVD – ook leden die sterk vóór deze uitbreiding waren.

Bij D66 is de situatie zelfs wat ernstiger, er zijn namelijk leden die oproepen voor een partijcongres. Zij zijn het er namelijk niet mee eens dat leden zich niet mogen uitspreken over het regeerakkoord en regeringsdeelname. Volgens het D66-reglement heeft deze groep 750 leden nodig om een congres te mogen organiseren. Dit is van belang omdat op de ledenbijeenkomst van gisteren niet gestemd kon worden.

In de komende periode wordt duidelijk hoe groot de invloed van de oppositie zal zijn.

 

Door: Jorin Wassenaar
Foto: © ANP 2017

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *