Help, welke afstudeerrichting ga ik kiezen?

Ben je eerstejaars studente dan kan het je niet ontgaan zijn: volgend collegejaar maak je de keuze tussen twee afstudeerrichtingen, namelijk ‘Politiek & Beleid’ of ‘Internationale Politiek’. Heb jij nog geen idee welke van de twee het gaat worden? Politeia Magazine helpt je een handje op weg. Wij vroegen namelijk twee studenten en twee docenten van de verschillende specialisaties om hier wat over te vertellen.

Politiek & Beleid
Professor dr. Willem Trommel is afdelingshoofd van Bestuurswetenschap en Politicologie en doceert vakken binnen de specialisatie ‘Politiek en Beleid’:
“Als je graag bezig bent met de maatschappelijke problemen van nu, dan kan je niet heen om het belang van politiek en beleid. Politiek is nodig om de richting te bepalen die we als samenleving willen gaan. Daarbij gaat het om een strijd over waarden, belangen en visies, om powering. In goed Nederlands: om het uitvechten van rivaliserende opvattingen. Maar is de koers eenmaal bepaald, dan hebben we nog geen idee hoe we concrete maatschappelijke issues te lijf moeten gaan. We hebben beleid nodig en dat vereist puzzling, ofwel het uitdenken van oplossingsrichtingen. Nu onze samenleving  alsmaar ingewikkelder wordt, moeten we er echter op bedacht zijn dat politiek en beleid wel eens heel anders kunnen uitpakken dan vooraf bedacht. Daarom biedt deze afstudeervariant ook veel aandacht aan ´de werkvloer´, dus aan de organisaties die dagelijks met maatschappelijke vraagstukken in de weer zijn. Dat doen we met name in het vak Public Management, waarin alles draait om practising, ofwel het uitvoeren van beleid. Ziehier de drie bouwstenen van deze uitdagende afstudeervariant: powering, puzzling, practising”.

obama rutte
Rutte of Obama, wie wordt het?

Tweedejaarsstudente Charlotte Kruidenberg koos voor de specialisatie ‘Politiek en Beleid’:
De vakken “Bestuur, Politiek en Samenleving” en “Bestuur en Beleid” hebben een grote rol gespeeld in mijn keuze voor deze specialisatie. In die vakken gaat het veel over het bestuur en het gevoerde beleid in Nederland. Dit is eigenlijk ook het overkoepelende thema in de specialisatie Politiek & Beleid. Door mijn interesse in het ontstaan beleid was het vak “Beleid en Besluitvorming” één van de leukste vakken van dit jaar. Tijdens dit vak houd je je bezig met het proces van besluitvorming: wat is nou eigenlijk het probleem en hoe lossen we dit probleem het beste op? Door de invloed van de vele mechanismen verloopt de weg van besluitvorming niet altijd even soepel. Hoe kan je hier dan toch het beste rekening mee houden? Verder richt je je bij het vak “Economie, Markt en Overheid” op de economische aspecten van beleid en leer je dat overheidsinterventies niet altijd de oplossing zijn voor marktfalen. Ook kijk je naar de rechten en plichten die de overheid heeft bij het maken van beleid tijdens het vak “Recht van Overheid en Bedrijf”. Al met al vind ik de specialisatie een stuk gevarieerder dan ik vooraf had gedacht”.

Internationale Politiek
Assistent Professor dr. Naná de Graaff doceert meerdere vakken binnen de specialisatie ‘Internationale Politiek’:
“In deze specialisatie richten we ons vooral op internationale politieke vraagstukken en processen. Van vluchtelingen problematiek tot de global war on terror, van klimaat verandering tot armoedebestrijding. Of het nou gaat over de mondiaal groeiende sociaal-economische ongelijkheid, de opkomst van extremistische bewegingen en partijen, het project Europa dat op springen lijkt te staan, of de toenemende invloed van China en andere emerging economies, als politicoloog ben je altijd op zoek naar het machtsvraagstuk: Hoe is de macht en hoe zijn de middelen (geld, ideeen, wapens, natuurlijke bronnen) verdeeld? Waarom is dat zo en welke conflicten levert dat op? Maar je leert ook steeds beter begrijpen hoe over internationale economie en internationale organisaties zoals de VN werken, hoe Europa in elkaar zit en hoe staten door globalisering steeds meer rekening moeten houden met bijvoorbeeld multinationals en banken, of met NGO’s (organisaties als Amnesty) en sociale bewegingen. In het vak International Relations and Global Governance wordt de basis gelegd voor veel van deze aspecten van Internationale Politiek en krijg je ook de belangrijkste theorieën aangereikt die in het vakgebied worden gebruikt om dit soort politieke vraagstukken te bestuderen. We proberen om de theorie niet alleen te begrijpen maar ook om deze toe te passen op actuele problemen. Zo besteedden we afgelopen jaar veel aandacht aan de vluchtelingen crisis, het conflict in het Syrië, de oorlog tegen het terrorisme en de opkomst van China. Door middel van kleine opdrachten en discussies hebben we zo in de colleges de theoretische stof tot leven gebracht en geprobeerd ons te verhouden tot de grote internationale politieke problemen waar we in het nieuws dagelijks mee worden geconfronteerd. Aankomend jaar zullen de presidentsverkiezingen in Amerika zeker ook een rol spelen in onze discussies.”

Tweedejaarsstudent Lasse de Graaff koos voor de specialisatie ‘Internationale Politiek’:

“Mijn interesse in mondiale vraagstukken was voor mij, in eerste instantie, de reden om politicologie te gaan studeren. Tijdens mijn eerste jaar als politicologie-student werd deze voorliefde dan ook alleen maar verder bevestigd: internationaal georiënteerde vakken als ‘State, Power and Conflict’ en ‘Bachelor werkgroep 3’  bleven mij fascineren. Het kiezen van een specialisatie was voor mij ook totaal geen lastige keuze. Een jaar later sta ik nog steeds achter deze beslissing en verdiep als maar meer in wat ik interessant vind. Mijn favoriete vak uit het tweede jaar is Global Political Economy, naar mijn mening een vak dat perfect weergeeft waar internationale politiek grotendeels over gaat”.

Foto: Advalvas (2016).


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *