TTIP en TTOP

Dit artikel is geschreven door Lauren Heeremans

‘Het wordt de grootste bilaterale handelsovereenkomst die de EU ooit heeft afgesloten’. Dit schrijft onze Nederlandse overheid op hun website over TTIP. TTIP staat voor Translantic Trade & Investment Partnership. Het beslaat een handelsovereenkomt tussen de VS en EU. Het grootste voordeel van de TTIP zou zijn dat het zorgt voor een toename in de transatlantsiche handel tussen VS en EU, wat leidt tot een opleving in beide economieën en werkgelegenheden.Bij dit grote economisch voordelige argument, wil ik al een kleine opmerking maken. Voornamelijk wanneer gesproken wordt over het creëren van werkgelegenheid, lijkt de TTIP in het voordeel te werken van de VS.TTIP zorgt er immers voor dat bepaalde handelsbarrières worden opgeheven waardoor de EU meer uit de VS kan importeren( aangezien de EU strengere regels heeft, kan zij nu al vrijwel alles exporteren naar de VS zonder tegen te worden gehouden door diens importregels). De banen die gecreëerd worden door middel van TTIP zullen dus voornamelijk aan de westkant van de verdrag liggen aangezien de VS meer gaat exporteren. Bovendien bestaat ook nog de kans dat de werkgelegenheid in de EU juist afneemt, aangezien de VS andere arbeidsomstandigheden heeft en met dit verdrag producten goedkoper kan produceren die op dit moment toch niet kunnen worden geëxporteerd naar de EU. Eigenlijk is de TTIP voornamelijk een economische verdrag, een oplossing op korte termijn. Hier wordt echter niet gekeken naar de sociale en demografische consequenties die beide inwoners te verduren krijgen als dit verdrag wordt gesloten. Laten we beginnen met de omvang van het verdrag. Op de site van de rijksoverheid staat dat dit verdrag gevolgen heeft voor de gezamenlijk inwoners van de betrokken gebieden, zo’n ongeveer 800 miljoen inwoners van de EU en de VS bij elkaar. De meningen en relevantie van deze twee gebieden worden in dit verdrag naast elkaar gelegd om op deze manier tot een overeenstemming te komen om bepaalde economische blokkades op te heffen. Dit klinkt als een prachtig idealistisch plaatje ware het niet dat de EU hierbij een democratische achterstand heeft. De VS bestaat uit verschillende staten maar is een daadwerkelijke staat waarnaast de EU enkel een Unie is waarbij enkele staten op dit moment de dienst uit maken. Zolang de EU geen gezamenlijk blok is (of zelfs geen fiscale regeling heeft!) heeft zij geen kans om op gelijkwaardig niveau met de VS te overleggen. Overleg op dit niveau moet op een snelle en schone wijze gedaan worden en dat kan niet zolang de EU geen duidelijk richting heeft. De korte termijn oplossing die TTIP nastreeft komt dus niet overeen met het lange termijn denken dat de EU nastreeft. Als dit handelsverdrag echt zo fantastisch is, kan het best wachten tot de EU zijn zaakjes op orde heeft, anders val de uitvoering van TTIP volledig in het water. Haastige spoed is immers zelden goed. Een kleiner maar toch opzienbarend verschil tussen de EU en de VS is mentaliteit van diens arbeiders. De inwoners van de VS leven hun baan, ze zijn vaker bereid om voor hun baan te verhuizen dan Europeanen. Dit geeft de VS een kwantitatief(TTIP is voornamenljk kwantitatief) voordeel op de Europeanen. De strenge regels van de EU hebben verhinderd dat deze kwantitatieve producten de grens overkwamen wat de banen van de Europeanen die aan het kwalitatieve product werkten beschermen. Met TTIP zal het kwantitatieve voorop worden gesteld(meer banen, meer producten, meer, meer, meer!) waardoor de baan van de kwalitatieve Europeaan verplaatst naar de flexibele Amerikaan. Dit laat zien dat dit verdrag is bedacht voor bedrijven, niet voor mensen. Wij Europeanen zijn kritisch. Dit betekent ook dat wij niet zomaar klakkeloos achter de VS moeten aanlopen. Dit handelsakkoord op een overhaaste manier sluiten zou dan ook een grote fout zijn. Op de manier waarop nu over TTIP wordt overlegd is ondemocratische en oneerlijk. Een international handelsakkoord is van groot belang en alle betrokken partijen (inclusief burgers en bedrijven) moeten hier achter staan eer het correct kan worden uitgevoerd. Vanuit Duitsland en Engeland klinkt al een tegengeluid. Het is tijd dat ook de Nederlander zich bekend maakt met het begrip TTIP zodat zij kan niet kan worden overrompeld door de gevolgen ervan. Het gaat immers over het grootste handelsakkoord van de Europese Unie.

Lauren (20), is derdejaars studente politicologie. Ze wil graag schrijven over het brede veld van politiek en bij Politeia kan dat ook eens een keer op een non-academische manier. Politiek behelst meer dan Den Haag en kijkt naar het grotere geheel. Alles is politiek. ze houdt zich liever bezig met het vinden van grote politieke lijnen dan zich dood te staren op een alleenstaande gebeurtenis. Toch gelooft ze ook in de kracht van het poldermodel. “You want change? Then learn how to compromise.”(Frank Underwood)