Provinciale Staten verkiezingen

Vandaag is het weer zo ver, de verkiezingen. Dit maal mogen wij ons met z’n allen naar de stembus begeven voor de Provinciale Staten en de Waterschappen. Laten we de Waterschapsverkiezingen echter buiten beschouwing laten, voor meer informatie stuur ik je graag door naar het artikel van Max Boiten op deze site. Naast dat de Provinciale Staten werken als een waakhond en zodoende het bestuur van de provincies controleert kiezen zij ook de leden van de Eerste Kamer. Een relatief belangrijke taak dus.

Tot mijn grote spijt is de opkomst voor de verkiezingen steeds lager. In 2011 had slechts 55.9% van de Nederlanders met actief kiesrecht gebruik gemaakt van zijn rechten. Zeker jammer omdat straks minimaal  44.1% gaat zeuren over de Senatoren en de keuzes die zij gaan maken. Nou denkt u zeker bij uzelf: nee ik ga niet zeuren, ik ga alleen niet stemmen want de politiek is een belabberd zooitje. Toch komt er ooit een zwaar moment in uw leven – want zo gaan die dingen nu eenmaal – waarin er alsnog een restje ergernis naar boven drijven, ook al had u het ons zo beloofd. Dan moet je hier uiteraard even over klagen, want zo zijn wij Nederlanders, inclusief mijzelf.

Een ander probleem met de huidige Provinciale Staten verkiezingen is dat de Tweede Kamer de verkiezingen hebben gekaapt, om zo hun beleid te kunnen uitvoeren. In de campagne heb ik nog geen enkele provinciale bestuurder gezien. Waarom staat Diederik Samsom in mijn gezichtsbeeld en niet de lijstaanvoerder van de Provinciale Staten in Noord-Holland van de PvdA? Wat zijn de belangrijke zaken  in mijn provincie, waardoor wordt mijn provinciale toekomst bepaald en waar kan ik dan invloed op uit oefenen? Geen idee. Pas na enig onderzoek ben ik erachter gekomen dat de lijsttrekker van de PvdA voor de Provinciale Staten de heer Tjeerd Talsma is. Waarom heb ik nog nooit over hem gehoord?

Als we alles bij elkaar optellen is het misschien geen wonder dat de opkomst relatief laag is. Want wat weten we nou eigenlijk over de verkiezingen. Gelukkig bestaan er verkiezingsprogramma’s. De luie stemmer is vaak zelfs gezegend met een rijtje standpunten.  Hieruit kunnen we toch opmaken waar elke partij nou eigenlijk voor staat in de provincie.

Zelfs al is deze verkiezing wellicht een beetje vaag, weten we niet helemaal wat de Provinciale Staten nou daadwerkelijk uitvoeren, hebben we nog nooit de Eerste Kamer van binnen gezien en weten we niet uit ons hoofd wie er op de lijst staat, alsnog is het noodzaak om te stemmen om de beslissingen legitiem te houden. En door ons systeem van evenredige vertegenwoordiging maakt uw stem wel uit. Eigenlijk geen reden meer om niet te stemmen, toch? Door uw stem heeft de partij waar u het zeker niet mee eens bent minder macht en inspraak en wil je niet alleen al daarom stemmen! ls je het niet eens bent met de huidige politiek, grijp je kansen en verander het. Ben je voorstander van de huidige gang van zaken? Grijp je kansen en zorg ervoor dat het niet veranderd. De democratie is toch een mooie uitvinding.

Nu rest mij nog één ding: ga heen en stem.